Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

mockingcat
18:58
Są góry, przez które trzeba przejść; inaczej droga się urywa.
— Ludwig Thomas
Reposted fromnayantara nayantara viahighopes highopes
mockingcat
18:51
9588 0841 420
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaveronica-o veronica-o
mockingcat
18:49
Chciałam panu tylko przypomnieć, że świat jest piękny. To jedynie kwestia wyboru, na co kierujemy nasz wzrok.
— Sęp (2012)
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaveronica-o veronica-o

June 11 2015

mockingcat
15:12
8719 99a3 420
Reposted fromalicemeow alicemeow viabzdura bzdura
15:10
mockingcat
15:10
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viabzdura bzdura
mockingcat
15:05
Ludzie to są kurwa głupi. Codziennie się człowieku zastanawiam, jak ludzie mogą być tacy kurwa głupi.
— James Frey
Reposted frommahidevran mahidevran viabzdura bzdura
mockingcat
15:05
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viabzdura bzdura
mockingcat
15:04
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viamisiaczek95 misiaczek95
mockingcat
14:59
"Doszła do wniosku". Kobiety zazwyczaj najpierw nie wiedzą, czego chcą, i żyją jak leci, a później znienacka "dochodzą do wniosku" i wprawdzie nadal nie wiedzą, czego chcą, ale za to wiedzą, że to ma być "coś innego”
— Grzędowicz Jarosław
Reposted fromseptember september
mockingcat
14:56
Wreszcie krzyczysz coś o niczym, co naprawdę ma znaczenie
— Niedopowiedzenia
Reposted fromkatalama katalama viaPezet Pezet
mockingcat
14:56
Może moglibyśmy być dla siebie wsparciem? I mogłoby być dobrze i mogłoby być fajnie
— Pezet
Reposted fromiamlosingmyselfff iamlosingmyselfff viaPezet Pezet
mockingcat
14:56
9232 d746 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaPezet Pezet

June 09 2015

mockingcat
15:55
5422 ab42 420
Reposted fromikhakima ikhakima vianastypsychotic nastypsychotic
mockingcat
15:53
Reposted fromshakeme shakeme vianastypsychotic nastypsychotic
mockingcat
15:42
mockingcat
15:40
5023 ba05 420
mockingcat
15:39
4487 0191 420
"Ości" 1
mockingcat
15:38
3221 86be
Reposted fromseverine severine vianastypsychotic nastypsychotic

June 07 2015

mockingcat
16:34
7913 0af4
sennie mi
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl