Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

mockingcat
10:30
7547 4e19 420
jak najwięcej
mockingcat
10:28
1173 dd94 420
Reposted fromUncertainty Uncertainty

June 30 2015

mockingcat
22:07
5560 9bc4 420
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
mockingcat
22:07
5570 9e10 420
Coben "Zachowaj spokoj" 12
mockingcat
22:06
5585 b4d3 420
"Wiersze o moim psychiatrze" 6
mockingcat
22:01
1614 8509 420
Reposted fromhome-sweethome home-sweethome viaoll oll
mockingcat
21:57
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viabzdura bzdura

June 21 2015

mockingcat
21:04
7463 1061 420
Reposted fromoneofus oneofus viadol-blathanna dol-blathanna
mockingcat
20:54
Reposted fromoll oll
20:47
mockingcat
20:46
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viarational rational
mockingcat
20:45
Czy na pewno lepiej jest wiedzieć, czy też żyć w nieświadomości, bawiąc się przypuszczeniami?
— Anna Onichimowska
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE

June 18 2015

mockingcat
19:58
3149 6202 420
Reposted fromAgnik Agnik viabzdura bzdura

June 17 2015

mockingcat
10:33
Może mam własny świat, w którym panuje chaos
i kilka wad, przez które coś się zjebało.
— TMK aka Piekielny
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawerterowska werterowska
mockingcat
10:31
4604 c02a 420
mockingcat
10:16
6271 e680 420
Reposted fromkojotleone kojotleone viamoreorless moreorless
mockingcat
10:12
0307 3137 420
Reposted frompaatison paatison viarational rational
mockingcat
10:06
6162 87ad 420
Reposted fromjestemzero jestemzero viaksiezycowykot ksiezycowykot

June 14 2015

mockingcat
19:10
6685 ae7d 420
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viahighopes highopes
mockingcat
19:06
4805 8f62 420
Zajebiście ważne pytanie
Reposted fromreksi0 reksi0 viahighopes highopes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl